Speakeri

 

Iulian Bădescu

Prof. dr. Ing. Iulian Bădescu, decanul Facultăţii de Transporturi

Este profesor universitar, a lucrat ca inginer proiectare-cercetare, asistent universitar, şef de lucrări, conferenţiar, şef de catedră.
A fost director al Centrului de cercetare-proiectare CEPETET.
A ocupat fotoliul de prodecan cu probleme de învăţământ.
Este membru fondator al Societăţii Intelligent Transport Systems Romania. A publicat cinci manuale universitare, peste 70 de articole şi comunicări ştiinţifice, peste 40 de cercetări.
Este colaborator permanent al revistei de transport şi logistică RBT.